Извънматочна бременност в дясната маточна тръба след IVF-ET

Извънматочна бременност в дясната маточна тръба след IVF-ET

Операция: Salpingectomia dextra