Дермоид на десен яйчник

Дермоид на десен яйчник

Кисти (тумори) на яйчниците
Дермоид на десен яйчник

Операция: Екстирпация в торбичка.