Голям кистозен тумор на яйчника

Голям кистозен тумор на яйчника (Cystoma ovarii sinistra)

Операция Лапароскопска екстирпация на яйчника в торбичка