Salpingitis Isthmica Nodosa (SIN) на дясната маточна тръба

Salpingitis Isthmica Nodosa (SIN) на дясната маточна тръба

Salpingitis Isthmica Nodosa (SIN) е термин, който означава възловидно задебеляване на истмичната (най-тънката) част на едната или двете маточни тръби.
Това състояние много често се среща при наличие на тазово-възпалителна болест (както и в този случай) - сраствания между яйчниците и маточните тръби, както и между черния дроб и диафрагмата.
SIN е причина за безплодие, ъй като стеснява или запушва напълно истмичната час на маточната тръба.

В този случай ясно се вижда възловидно образувание с диметър около 2 см на дясната маточна тръба в непосредствена близост до матката.
Диагноза: Salpingitis Isthmica Nodosa dex

Операция: Adhesiolysis