Лапароскопско отстраняване на миома на матката

Лапароскопско отстраняване на миома на матката ( myoma uteri )

Лапароскопско отстраняване само на миомата ( myomectomia )

Миомите на матката са най-често срещаните доброкачествени новообразувания и в повечето случаи не изискват лечение, а само наблюдение.

В случаите на безплодие, причинено от миома, се препоръчва отстраняването й чрез лапароскопия или хистероскопия (когато миомата е разположена в кухината на матката - вж. хистероскопска резекция на миома)