Фенестрация на поликистозни яйчници

Фенестрация на поликистозни яйчници

Създаването на малки отвори в обвивката на яйчниците чрез монополярен ток подобрява тяхната функция. Това се отнася само и единствено за случаите на поликистозни яйчници със задебелена обвивка.