Тазово-възпалителна болест причинила сраствания

Тазово-възпалителна болест, причинила сраствания

Операция:
1. Премахване на сраствания (адхезиолиза);
2. Eкстирпация на лява маточна тръба..
.
.
   

Тазово-възпалителна болест, причинила страствания в малкия таз

Тазово-възпалителна болест, причинила сраствания в малкия таз и силно стеснение на отворите на маточните тръби

Операция:
Премахване на срастванията (адхезиолиза) и пластика на маточните тръби.