Тазово-възпалителна болест причинена от хламидия под формата на изразени сраствания

Тазово-възпалителна болест причинена от хламидия под формата на изразени сраствания в малкия таз и стеснения (фимоза, обструкция) на коремните отвори на маточните тръби.

В този случай функцията на маточните тръби е силно засегната от срастванията и стеснените отвърстия, което е причина за безплодие.
Операцията цели подобряване на функцията на тръбите чрез отстраняване на срастванията (adhesiolysis) в малкия таз и разширяване на отвърстията на маточните тръби (plastica)

Adhesiolysis et plastica tubae bilateralis
   

Тазово-възпалителна болест причинена от хламидия с минимални поражения по маточните тръби

Тазово-възпалителна болест причинена от хламидия с минимални поражения по маточните тръби

Между черния дроб и диафрагмата са налице типични сраствания, характерни за тазово-възпалителната болест.