Извънматочна бременност - неразстроена

Извънматочна бременност – неразстроена

В коремната кухина има минимално количество течна, несъсирена кръв (пред матката).
В дясната маточна тръба се намира бременност в срок от 7 седмици – разширената, синя зона от тръбата.
Целта на операцията е да бъде премахнато само плодното яйце (бременността) от тръбата с пълно запазване на структурата на тръбата.

Първоначално се прави надлъжен разрез в антимезентериалната част на тръбата, след което чрез щипка са залавя и екстрахира плодния сак.
Внимателно се проверява ложето на бременността за кървене. Проверява се и проходимостта на тръбата в двете посоки.

Целостта на тръбата се възстановява с 1-2 прекъснати шева.