Тубарна руптура

Тубарна руптура означава разкъсване на стената на маточната тръба, след което следва обилен кръвоизлив в коремната кухина и бързо изпадане в хеморагичен шок.

В тези случаи лапароскопската операция е разрешена само когато жената е със стабилни хемодинамични показатели.
В коремната кухина се намира течна и съсирена кръв (белег за активно кървене) в количество около 400 милилитра. Източник на кървенето е разкъсване на лявата маточна тръба поради развитие на бременност в най-тясната й част.

Операцията се състои в премахване на участъка от тръбата, в който е разкъсана (17-20 минута от записа) и почистване на коремната кухина от кръвта и съсиреците.