Яйчникови кисти. Cystoma ovarii sin. (extirpatio)

Операцията цели тотално премахване на кистата без да се засяга нормалната яйчникова тъкан. За целта прогресивно се извършва т. нар. "обелване" на кистата на яйчника. След отделянето й от яйчника, кистата се аспирира и евакуира от коремната кухина.