Яйчникови кисти. Extirpatio cystae ovarii sin.

Киста на ляв яйчник (серозна)

След идентифициране на капсулата на кистата, същата се "обелва" от здравата яйчникова тъкан, като се цели максимално запазване на функционална яйчникова тъкан.